Førstehjelpskurs

Instedalen Krins tilbyr deg førstehjelpskurs.

Kurset vert halde av Naustdal Røde Kors Hjelpekorps.

Kurset rettar seg mot alle

Kursdag: Laurdag 11. februar

- Bevistlaus person – Hjerte-lunge-redning – Kvelning (sett noko i halsen) – Sjukdom og ulykker – Forgiftningar

Påmelding: til Ståle Fimland tlf: 90619708 innan 3. februar
Sjå også vedlegg:
Førstehjelpskurs