Barnas turlag i Instedalen skianlegg søndag 05.02.12

“Kom deg ut” – dag i Skileikanlegget i Instedalen
Aktivitetar: Ski-leik / Aking
Parkering: Langs vegen til Reinene

Turleiarar: Siss-May Edvardsen og Åsmund Berthelsen
Tlf.: 95 29 01 14 / 93 23 70 73
Ta med ski / akebrett, mat og drikke.

Sjå meir her:
Barnas turlag