BASAR

Sundag 11/03-2012 vert det basar på Instedalen skule.
Kl 14:00 og utover:
-Skriving av loddbok
-Kaffe og kake
Årelotteri og trekking av loddbøker.

Arr: Inatedalen krins