Jonsokfeiring

Tradisjon tru vert det også i år jonsokfeiring på Instedalen skule.
Sjå plakat her Jonsok