Det skjer i Instedalen og ved Vonavatnet

Fiske- og rasteplass tilrettelagt for funksjonshemma ved Svoa brua, opprusting av parkeringsplassen ved Steinbakken, utviding og opprusting av parkeringsplassen ved Vonavantet, forbetring av båtopptrekket mm.
Sjå Øvre Naustdal utmarkslag sine sider her

Sjå meir om arrangementet her