Von 4H arrangerte haustfest 6. oktober

21 medlemmar fekk vurdert oppgåvene sin og fekk utdelt merker for prosjekta sine.
Frå scena viste medlemmane sjølvkomponerte innslag, som, sang, dans, sketsjar mm. – Leiar i Von 4H Synne Haugnes Tyssekvam leia festen, og overrekte blomar til dei som vurderte 4H prosjekta: Britt Slettemark, Norodd Bruflot, Håkon Svoen, Jofrid Fimland og Gudmund Eimhjellen. Vidare fekk klubbrådgjevarane i Von 4H: Magnus Sunde, Vivian Lykkebø og Åse Mari Haugnes blomar. Likeeins blomar til ordførar Håkon Myrvang, som stod for den høgtidlege overrekkinga av vurderingsskjema og 4H merker.
Takk til foreldre og alle andre frammøtte som også støtta oss med kaker, kjøp av årer, og som hjalp til med tillaging og opprydding etter festen.

Sjå bilda også under galleri.

Magnus A Sunde
klubbrådgjevar Von 4H