Velkommen til ny sesong!

Snøen let vente på seg, men det nærmar seg at vi kan ta fram att skia og kome oss ut i bakkar og løyper. I Instedalen er vi klare så snart det er nok snø til å lage løyper både i skileikanlegget og til Vonavatnet. I år arbeider vi med å få til løyper også i området kring Vonavatnet. Og vi har fått løyve til å køyre løype frå Vonavatnet til Fosselvekråa ein gong i veka av forvaltningsstyret for landskapsvernområdet. Men vi må også ha løyve frå grunneigarane og av kommunen.

Skiskulen der barneidretten og idrettsskulen til Tambarskjelvar inngår startar opp torsdag den 3.januar kl. 17.30. Etter det vert det skiskule kvar måndag til litt ut i mars.

I år vert det ei heil veke (vinterferien) med tilbod om skiaktivitetar og anna i skileikanlegget, for ungar frå fire år og oppover. Kvar dag frå 18. til 22. februar.

Instiaden vert arrangert laurdag den 23. februar! Set av datoen! Vi har tinga flott vinterver…..