Informasjon Fimland Vassverk

Vi er begynt å legge inn informasjon på siden til vassverket. Her kommer det nyttig informasjon til deg som er medlem i vasslaget.
Link til siden