Utført dugnasliste finner du på fanen til Fimland Vassverk

Utført dugnasliste finner du på fanen til Fimland Vassverk.
Takk til alle som har gjort en super innsats i 2012