February 2013 archive

Bilder frå Instiaden 2013

Posted by Janne L Svorstoel on Tue, 26 Feb 2013

Vassprøver for Februar

Posted by Bjorn Ivar Grotta on Mon, 25 Feb 2013

Merking av gards og grendavegar

Posted by Janne L Svorstoel on Mon, 25 Feb 2013

Din sport presenterer Ferino klær

Posted by Ruth Signe Bruflot on Mon, 25 Feb 2013

Då var Instiaden 2013 øve.

Posted by Janne L Svorstoel on Sat, 23 Feb 2013

Film frå vinterveka / førebuing til Instiaden

Posted by Janne L Svorstoel on Fri, 22 Feb 2013

Bilder frå vinterveka / førebuing til Instiaden

Posted by Janne L Svorstoel on Fri, 22 Feb 2013

Årsmøte Instedalen krins

Posted by Ruth Signe Bruflot on Fri, 22 Feb 2013

Den store skidagen - for alle!

Posted by Aasmund Berthelsen on Fri, 15 Feb 2013

Flotte forhold i Instedalen skianlegg

Posted by Janne L Svorstoel on Mon, 11 Feb 2013

Vinterveke

Posted by Aasmund Berthelsen on Fri, 1 Feb 2013