Vinterveke

I veke 8 (18.-22.februar) vert det vinterveke for ungar i Instedalen skileikanlegg. Alle dagar frå kl. 10.00 til kl. 15.00. For ungar frå fire år og oppover. Ein vaksen må vere med ungar som ikkje har byrja på skulen. Matservering kvar dag.
Program:

Måndag 18.2.: Skiaktivitetar. Hestekøyring.
Tysdag 19.2.: Vi lagar snøhytter ogsnøskulpturar.Hundekøyring. Skiaktivitetar.
Onsdag 20.2.: Skiaktivitetar. Førstehjelp. Hundekøyring. Vi lagar snøhytter og snøskulpturar.
Torsdag 21.2.: Ut på tur!
Fredag 22.2.: Vi førebur Instiaden. Gjer ferdig snøskulpturar og snøhytter. Trakkar bakkar og øver til Instiaden.
Laurdag den 23.2. er det Instiaden frå kl. 10.00.
Påmelding til:
Åsmund Berthelsen – 93 23 70 73 – aa-berth@online.no – innan 6. februar.
Pris: 450 kr for alle dagane. 100 kr for einskilddagar.