Årsmøte Instedalen krins

Det vert årsmøte for Instedalen krins Torsdag 07.Mars kl. 20:00 på Instedalen Skulehus. Sjå innkalling her;
Årsmøte innkalling 2013
(I innkallinga står det Onsdag 07.Mars, skal vere Torsdag)