Bilder frå vinterveka / førebuing til Instiaden

Sjå bilder Firda tok når dei besøkte oss på vinterveka…