Film frå vinterveka / førebuing til Instiaden

Sjå filmen fira tok når dei besøkte oss i vinterveka…