Raspekakedag skjærtorsdag

Skjærtorsdag arrangerer bygdekvinnelaget i Instedalen
den årlege raspekakedagen på
Instedalen skule frå kl 15:00.