Påskekafe

Vi vinviterar alle ein kvar, og deg i sær!

Kvar: Instedalen skule
Når: Fredag 22. mars
Klokka: 17:30 – 20:30

Vi byr på:

  • Middag – betasuppe, pølse og brød
  • Kaffi og kake – mange gode heimelaga kaker.
  • Påskeverkstad for dei som vil.
  • Ein filmsnutt frå barne tv om Are Svorstøl.
  • Åresalg

Velkommen – Von 4H –