Stenging av vannet

PGA vannlekkasje blir vatnet stengt i morgen kl 1300 05.08.2013. Vannet kommer plutselig tilbake når lekkasjen er reparert.