Meir skiløyper!

I morgon laurdag 12. oktober startar arbeidet med den fem kilometer lange lysløypa! Det vert invitert til dugnad frå kl. 10.00. Då gjer vi ein del ryddearbeid i skileikanlegget, lagar litt fleire kular og drenerer ein del våte parti. Og så startar vi ryddearbeidet i traseen for den nye løypa! Håpar mange har høve til å stille! Beste helsing Åsmund