Hjortefesten

Årets hjortefest vert flytta til januar 2014.
Dato og meir informasjon kjem etter kvart.

Helsing
Instedalen krinsstyret