Informasjonsmøte om utbygging av skianlegget

Alle interesserte vert inviterte til informasjonsmøte om utbygginga av skianlegget i Instedalen måndag den 6. januar kl. 19.30 i skulehuset. Det vil bli orientert om drifta av skianlegget, om bygging av lysløype, klubbhus (varmestove/smørebu) og parkeringsområde. Vi håpar mange stiller!

Beste helsing

Instedalen Skianlegg AS