OPNING AV MIDLERTIDIG TRIMROM.

Laurdag 29.mars vert det offesiell opning av det midlertidige trimrommet i Instedalen skulehus.

Sjå programmet for dagen her