Instedalen skule stengt

Laurdag 19.april skal skulen bonast.
Det vert ikkje høve for nokon og bruke skulen denne dagen.

Helsing
Instedalen krinsstyret