Vannstennging på lørdag Fimland vassverk

PGA vedlikehold blir vannet stengt lørdag 07.06.2014 fra kl. 1400 i ca. 1 time