Blir de med?

Utbygginga av Instedalen Skianlegg har starta! Vi er i gang med å grovplanere traseen til lysløypa. Planane for løypa, parkeringsområde og klubbhus er klare og vi er i gang med å skaffe nok midlar og dugnadsinnsats. Blir de med? Sjå meir om planane på Instedalen Skianlegg!