Krafttak for skianlegget!

Utbygginga av skinalegget, med ljosløype, klubbhus og parkeringsområde er i gang. No treng vi dugnadshjelp av folk og maskiner. Og vi treng pengar. Meld deg til innsats. Meir informasjon på sida til skianlegget: Instedalen Skianlegg!

Vi treng folk til å rydde litt meir langs traseen, hogge og kviste. Vi treng nokon som kan køyre fram tømmer og ved. Og vi treng nokon som kan hjelpe til med å legge ned rør. Vi startar opp denne veka!

Ta kontakt med Åsmund Berthelsen – 93 23 70 73 – asmund.berthelsen@icloud.com.