Kva no, Instedalen?

Invitasjon til bygdemøte torsdag 25. sept. kl 20:00.

Bygdeutviklingsprogrammet har vart i tre år, og går no over i ein NY fase.

Korleis skal arbeidet vidareførast ?

Dette kan DU vere med og bestemme,
møt opp på Instedalen skule 25.sept kl 20:00.

Agenda:
1. Orientering om status i dei ulike prosjekta
2. Orientering om Grend pluss og aktuelle byggeområde
3. Korleis vidarefører vi arbeidet med prosjekt og korleis nyttar vi ubrukte midlar
4. Andre ting som bygdefolket ynskjer å ta opp.

Vel møtt
BU styret.