Folkemøte 25.10.14 ang bygdeutvikling

Sjå referatet frå møte her.