Trening på dagtid

Tysdag 4. november og tysdag 11. november kl 13:30 – 15:00
kjem fysioterapeut Kristin Fiskaa til og vere i trimrommet
på Instedalen skule.
Ho vil gje veiledning og gjennomgang av dei enkelte apparata.

Desse to dagane er gratis og er eit samarbeid mellom helsefremjande eldre og DTTL.
Ingen påmelding det er berre og møte opp.

For vidare bruk av trimrommet kontakt:
Vivian Lykkebø tlf 41670950 eller
Janne Svorstøl tlf 95224703

Vel møtt