Sesongen er i gang!

Skisesongen er i gang, og vi håpar det vil halde fram med å vere nok snø og kalde grader!
Vi er i gang med ei større utbygging og har utvida tilbodet i skianlegget med ei rundløype på kring fire kilometer, og det er betre parkering. Når det vert trygg is på Vonavatnet planlegg vi å køyre skuterløype innover til Fosselvekråa.
For å drifte alt dette og få midlar til vidare utbygging har vi eit felles årskort for bruk av skianlegget og løypene i Vonaområdet. Prisen er 500 kr for resten av 2014 og heile 2015. Betaling til konto 3705.25.36902. Vi leverer eller sender årskortet i posten.
Dei som er med på kronerullinga for utbyggning av anlegget og betalar minst 1000 kr får årskortet på kjøpet! Same konto.

Beste helsing Åsmund