Naustdalslandbruket 2025

28.februar kl 09:30 – 17:00.
På kyrkjelydshuset i Naustdal.

Seminaret er eit felles løft frå Naustdal
sine faglag innan jord, skog og husdyrhald.
Hovudarrangørar er:

  • Naustdal kommune
  • Naustdal bonde og småbrukarlag
  • Naustdal bondelag

Sjå programmet for seminaret her