Innkalling til årsmøte i Vasslaget Fimland vassverk

Innkalling til årsmøte i Vasslaget Fimland vassverk