Infotavle

Sjå lenke under, døme på infotavle.

Nokre av bileta med tilhøyrande tekst nederst på tavla skal erstattast av andre bilete og rett tekst.
Det er og eit par skrivefeil som skal rettast.
Det er lov å komme med endringsforslag.

Infotavle over merka turstiar i Instedalen

Mvh Norodd