INNKALLING TIL ÅRSMØTE I FIMLAND VASSVERK 11 APRIL KL 19.30

HER ER SAKSLISTEN