Instiaden

Instiaden var eit arangement som kom etter ide frå skulen og vart arrangert av lærarar og elevar frå Instedalen skule. Her kunne både store og små delta i langrenn, aking, slalom, hopp, osv. Det var salg av pølser og varm drikke. Det vart dessverre slutt på Instiaden etter at skulen vart lagt ned, noko mange syntes var veldig synd.