MIDLAR

Midlar vi har fått:

48 000,- = Midlar vi fekk gjennom BU programmet 2011-2014.
15 000,- = Midlar frå Vardar ( Tilskot til førebyggjande lågterskel tiltak innan fysisk aktivitet 2012.

Søknadar:

I tilleg har vi sendt andre søknadar som vi dessverre ikkje har fått midlar i frå, som tildøme:

  1. Sparebankstiftelsen
  2. Exstastiftelsen
  3. Sogn og Fjordane energi
  4. Gjensidigestiftelsen