Åsmunds skiskule 2017

startar opp måndag den 2. januar kl. 18.00 (eller så snart det er snø) i skileikanlegget i Instedalen.

I år vert det skiskule (leik) for dei frå fire år og oppover til 7-8 år frå 18.00!
Og så trening og leik for dei frå 8-9 år og oppover frå kl. 18.45!
Men alle kan drive på så lenge dei vil.

Det vert skiskule (skileik) på måndagar i heile januar, februar og mars.
Skiskulen er mest leik og øving, litt instruksjon og rettleiing! I bakkar, på flate, i løype, og ute i skogen!

Skiskulen er ein del av barneidretten og idrettsskulen til Tambarskjelvar.
Pris for dei som ikkje er med der, er 300 kr med 50 kr i søskenrabatt.

Påmelding med alder, e-post og mobil før oppstart – fredag 30. januar!

Kan også melde på etter oppstart!

Åsmund Berthelsen
asmund.berthelsen@icloud.com eller 93237073

Meir om Instedalen skianlegg og skiskulen på: www.instedalen.no eller på facebook

Beste helsing Åsmund