Sandfjellet

er svært godt eigna for toppturar.

Etter å ha passert Fimlandsbua på veg inn til Nes tek ein av mot Øyjord. I enden på vegen kan ein parkere i eit gardstun. Derifrå kan ein ta seg til toppen, og etter strevet kan ein danse nedover fjellsida. Om snøforholda er gode kan ein gjere dette til lang ut i mai månad.