Høgt og Lågt

Vart skipa 04.09.10.

Utfører:

 • Arbeid i høgda: Til dømes saueløysing av skårfaste sauer. Diverse andre oppdrag på bygg/installasjonar, og i ulendt/vanskeleg terreng.
 • Mekaniske oppdrag som reparasjon/vedlikehald/sveising av landbruksutstyr og reiskapar.

Opplevingar i Naustdal og Norge:

 • Breføring
 • Fjellføring
 • Klatring
 • Isklatring
 • Skiguiding

Kurs:

 • Brekurs
 • Klatrekurs
 • Skredkurs
 • Kart/kompass

For kven?

 • Folk som søkjer spenning, læring eller opplevingar i form av kurs, blåturar, firmaturar eller vanleg tur med førar.
 • Privatpersonar, grupper, firma.

Kompetanse i Høgt & Lågt:

 • Erfaring frå kursing og føring.
 • NF-godkjend instruktør.
 • Samarbeider med Kalland Fjellkompetanse.
 • UIAGM godkjend Tindevegleiar.

Brekurs.jpg Herstadfossen.jpg Longehammaren.jpg Sandfjellet.jpg Sauelysing.jpg