Dametrimmen

Vi startar oppatt trimmen på Instedalen skule tirsdagar.
Første tirsdagen verte 03.01.2012, vi satsar på same tidspunkt som i fjord altso kl 18:00.
Vi byrjar med stepp så får vi prøve og variere litt etter kvart.

Håpar vi ser deg der.
Vel møtt: Dalen tur og trimmlag