BU-Prosjekt

Nytt styre for stedalen.

  • Linn Renate Fimland
  • Ståle Fimland
  • Arne Kjartan Sunde

************************

I februar 2011 tok Arne Kringlen ved Naustdal kommune kontakt med Ståle Fimland i Instedalen krisstyre,
om ikkje Instedalen skulle søke om opptak i bygdeutviklingsprogrammet.

Det vart sett ned ei gruppe som skulle jobba med ein søknad.

Gruppa består av:

  • Janne L Svorstøl (leiar)
  • Ståle Fimland (nest leiar)
  • Norodd Bruflot
  • Kjersti Slettemark
  • Janne Katrine Teigen
  • Britt Slettemark
  • Arne Kringlen (representant frå kommunen)

Det vart tatt opp på grendamøte i mars 2011, der alle var for at vi skulle fortsette arbeidet med og utvikle ein søknad.

Her er søknaden frå Instedalen om opptak i BU prosjektet. Den vart sent til Fylkesmannen i Sogn og Fjordane i April 2011.
Søknad til BU-prosjekt

Her er meir informasjon om Bygdeutviklingsprogrammet på Fylkesmannen sine nettsider:
BU Program    Organisering av BU-Program