Norgeshus Skiskule

Programmet for skiskulen som Norgeshus arrangerer i samarbeid med Tambarskjelvar finn du på Instedalen Skianlegg.
Mange er påmelde, men det er plass til fleire. Kontakt: Åsmund Berthelsen – 93237073