Gjort klart for ski!

Kuleløyper og liten hoppbakke er trakka i skileikanlegget! Og det er laga eit spor til dei minste. Også mogleg å renne og gå utanfor opptrakka bakkar og løyper, så lenge det varer!
Det er også preparert løype til Vonavatnet får parkeringsplassen ved Nes.