Raspekake middag skjærtorsdag

Det vert i år som tidlegare år,
mogleg og kjøpe raspekakemiddag,
kaker og kaffi på Instedalen skule
skjærtorsdag frå kl 15:00.

Vel møtt
Instedalen Bygdekvinnelag.