Ny frist for innspel

Fristen for innspel til ny arealbruk og andre tiltak i Instedalen er utsett til 29. august.

Før sommarferien vart det sendt ut brev til alle grunneigarane i Instedalen med spørsmål om innspel til ynskje om utviklingstiltak (Instedalen grend pluss). Det har kome nokre innspel men vi trur det er fleire som har idear til ny arealbruk eller andre utviklingstiltak. Vi utset difor fristen for innspel til 29. august, slik at fleire får høve til å bidra.

Grunneigarbrev