Forvaltning av Vonavatnet

Fredag 03.02 kl.19:30
Dalen Næringssenter på Kalland.
Oppsummeringsmøte etter fiskekultiveringsarbeidet.
Innlegg ved Harald Sægrov frå Rådgivande biologer, utfiskar Ingebrigt Tveite
og prosjektleiar Ola Kringlen.

Møtet er ope for alle.