Jordbruk

Den største næringa i Instedalen er jordbruk.
Dette er ei aktiv jordbruksbygd, men ein ser at talet på aktive bruk har blitt redusert dei siste åra. Dette er noko som vi må ta på alvor og vurdere kva som kan gjerast får å stoppe denne utviklinga. Dei fleste klarar ikkje å leve av jordbruket åleine, og har dermed arbeid utanom for ekstra inntekt. BU prosjektet ynskjer å støtte idear som kan vere med på å gje ei biintekt til jordbruk og gardsdrift.
Det er også eit aktivt bygdekvinnelag i Instedalen:

Bygdekvinnelaget