Instedalen Krins

Instedalen krins styre vart skipa for å drifte og ta vare på skulehuset i etterkant av nedlegginga som skule i 2001.
Krinsstyret har ansvaret for all utleige av huset, samt stell av uteområdet og vedlikehald av bygget.
Krinsstyret består av 5 representantar som blir valt blant innbyggarane i Instedalen.

Krinsstyret:

  • Adrian Dvergsdal Leiar
  • Atle Fimland Styremedlem
  • Johan Andal Kasserar
  • Inger Grønntun Sekretær
  • Merete S. Fimland Styremedlem
  • Unni Skaflestad 1. varamedlem
  • Petter Fimland 2. varamedlem

Vedlagt ligg prisliste og reglar ved leige av Instedalen skulehus:
Instedalen skulehus