Instedalen Krins

Instedalen krins styre vart skipa for å drifte og ta vare på skulehuset i etterkant av nedlegginga som skule i 2001.
Krinsstyret har ansvaret for all utleige av huset, samt stell av uteområdet og vedlikehald av bygget.
Krinsstyret består av 5-6 representantar som blir valt blant innbyggarane i Instedalen.

Krinsstyret 2019:

  • Magnus Sunde Leiar
  • Ruth Signe Bruflot Nestleiar
  • Petra Heien Kasserar
  • Ingunn Hansen Sekretær
  • Britt Slettemark Styremedlem

  • Petter Fimland 1. varamedlem
  • Unni Skaflestad 2. varamedlem

Vedlagt ligg prisliste og reglar ved leige av Instedalen skulehus:
Reglar for bruk av Instedalen skule