Vonaområdet, Sandfjellet





Freistande med topptur!

Bilete er teke fredag ettermiddag den 23. mars 2012. Alt ligg til rette for ein skikkeleg topptur på Sandfjellet. Og det er meldt bra ver!